Hlavicka

‘Internet vecí’ prinesie 1.9 triliónov dolárov za operácie v logistickom reťazci

  • DHL a Cisco Trend Report ‘Internet vecí’ odhaľuje veľký potenciál pre efektívnejšie a prehľadnejšie logistické reťazce
  • Nové prepojenia v najbližšom desaťročí prinesú odhadom 8 triliónov dolárov

DHL, vedúca svetová logistická spoločnosť, a Cisco, svetový líder v IT, spoločne vydali Trend Report zameraný na Internet of Things - ‘Internet vecí’ (IoT) v rámci DHL svetovej technologickej konferencie v Dubaji. DHL a Cisco Consulting Services taktiež spolupracujú na IoT inovačnom projekte, ktorý zlepší rozhodovanie v skladových operáciách cez analýzy z takmer reálnych dát zo zariadení pripojených do Wi-Fi siete.

Stanislav Adamus, Dispatch Competence Centre (DCC) Managing Director pre Strednú Európu (CEE) a Managing Director DHL Freight Slovensko povedal: “V skupine Deutsche Post DHL hlboko veríme v pozitívne sily svetového obchodu. Ako aj náš Index svetového pripojenia odhalil, že celková úroveň svetového prepojenia ostáva prekvapujúco obmedzená. Krajiny majú veľký potenciál zvýšiť svoje prepojenie a získavať výhody cez obchod, integráciu a technológie. Veríme, že ‘Internet vecí’ bude primárnym spúšťačom tejto globálnej zmeny.”

Trend Report, ktorý odhaduje 50 miliárd zariadení pripojených na internet do roku 2020 v porovnaní s dnešným počtom 15 miliárd, sa zameriava na potenciálny vplyv technologickej revolúcie na podnikanie. Spomínaná hodnota, kombinácia narastajúcich tržieb a znížených nákladov, ktoré sa vytvárajú alebo prechádzajú medzi podnikmi a sektormi priemyslu vďaka prepojeniam, odhaľuje veľký potenciál zvýšeného prepojenia internetu a sietí pre skladovanie, nákladnú prepravu a ostatné prvky logistického reťazca. Pre akúkoľvek spoločnosť s logistickým reťazcom alebo aktivitami, IoT bude mať zásadné dôsledky, od vytvárania viacerých “last mile” dodacích možností pre zákazníkov, po efektívnejšie skladové operácie a nákladnú prepravu.

Podľa ekonomickej analýzy Cisco, IoT prispeje 8 triliónmi dolárov do vzniknutej hodnoty v najbližšom desaťročí. Spúšťače budú nasledovné: inovácie a tržby (2,1 triliónov dolárov); využitie majetku (2,1 triliónov dolárov); logistické reťazce a činnosti (1,9 triliónov dolárov); zlepšovania produktivity zamestnancov (1,2 triliónov dolárov) a intenzívnejší zákaznícky a občiansky zážitok (700 miliárd dolárov).

“Digitálne poruchy sú všade okolo nás a majú zásadné dôsledky na podnikanie. Digitalizácia a nárast Internetu vecí je spúšťacom rastu, ktorý podporuje nové ekonomické modely a umožňuje spoločnostiam zostať konkurencieschopný a prispôsobiť sa rýchlosti globálnych zmien. Report jasne ukazuje, že digitalizácia a IoT poskytnú dlhodobé výhody a príležitosti rasu v mnohých sektoroch priemyslu,” komentuje Chris Dedicoat, prezident EMEAR pre Cisco.

V súlade s reportom, v najbližšom desaťročí oblasť logistiky môže dosiahnuť vyššie úrovne prevádzkovej efektivity s prepojením miliónov prepravovaných zásielok cez IoT, vrátane ich každodenného sledovania a skladovania. V skladovaní budú palety prepojené s položkami spúšťačom kvalitnejšieho riadenia zásob. V nákladnej preprave sledovanie tovaru bude rýchlejšie, presnejšie, prediktívne a bezpečné, kým analýzy súvisiacich vozidiel pomôžu predpovedať prípadné poruchy a automaticky naplánovať údržbu. A v neposlednom rade, prepojenie dodacieho personálu s okolitými vozidlami a zákazníkmi sa môže využiť pri optimalizovaní okružných jázd a efektivity a kvality dodacej služby k zákazníkovi. Pre zákazníkov to bude znamenať fakt, že DHL bude schopná poskytovať rýchlejšie, spoľahlivejšie a finančne výhodné služby.

“’Internet vecí’ je prepojenie takmer všetkého – od balíkov po ľudí – cez senzorové technológie pripojené na siete a Cisco aj DHL veria, že toto povedie k prevratu v podnikaní naprieč celým hodnotovým reťazcom vrátane logistických reťazcov a činností. K získaniu maximálnej svetovej ekonomickej výhody musíme pochopiť ako sa jednotlivé prvky správajú vzájomne, čo bude vyžadovať intenzívnu spoluprácu, zapojenie a ochotu investovať do vytvorenia prosperujúcich IoT ekosystémov pre udržateľné podnikateľské aktivity. Nový Trend Report je ďalším krokom k implementovaniu výhod IoT od DHL k našim zákazníkom,“ povedal Markus Kückelhaus, viceprezident pre výskum inovácií a trendov, DHL Customer Solutions & Innovation.

Cisco Consulting Services a DHL momentálne spolupracujú na spoločnom IoT inovačnom projekte, ktoré podporia rozhodovací proces v skladových činnostiach cez takmer reálne dáta z vybraných zariadení pripojených na Wi-Fi siete, vrátane ich polohy. Riešenie je založené na Cisco Connected Mobile Experiences (CMX), ktoré využíva hustú bezdrôtovú sieť k zberu súhrnných polohových dát zo zariadení pripojených na Wi-Fi.

Poznámky pre editorov:
Trend Report ‘Internet vecí v logistike’ je dostupný online na www.dhl.com/internetofthings
Tlačovú správu k stiahnutiu a ďalšie informácie nájdete na www.dpdhl.com/pressreleases

Stiahnuť tlačovú správu

Kontaktujte nás

Chcete sa nás niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár nižšie.

X

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám, radi Vám odpovieme na všetky otázky.

Vaša správa bola úspešne odoslaná
* takto označené polia sú povinné