Hlavicka

Pružnosť dodávateľského reťazca je najlepšou obranou proti rastúcim globálnym rizikám

  • Podľa novej správy DHL zažili 3 zo 4 opýtaných spoločností v roku 2015 narušenie dodávateľského reťazca
  • Zemetrasenie, konflikty, štrajky – riziká môžu narastať súbežne s globalizáciou a zameraním na efektivitu nákladov
  • DHL Resilience360 zavádza nástroj „Supply Chain Risk Exposure Index“ pre posudzovanie slabých článkov
  • Pružné siete prinášajú výhody pre technické, automobilové, zdravotnícke, energetické a výrobné odvetvie

Budovanie pružnosti založené na „očakávaní neočakávaného“ je nielen najlepšou obranou proti narušovaniu dodávateľského reťazca, ale pri správnej realizácii aj prevenciou strát rádovo v miliónoch dolárov a konkurenčnou výhodou pre globálne spoločnosti. Tak znie jeden z hlavných záverov novej správy InsightOn spoločnosti DHL, zameranej na riadenie rizík a pružnosť dodávateľského reťazca.

Ohrozenie dodávateľského reťazca patrí medzi hlavné nechcené dôsledky dvoch najvýznamnejších trendov uplynulých desaťročí: globalizácie a štíhlej výroby. Správa uvádza, že 74 % opýtaných spoločností zažilo v roku 2015 narušenie svojho dodávateľského reťazca. Rok 2015 bol pre globálne dodávateľské reťazce náročným obdobím kvôli konfliktu na Blízkom východe, katastrofickým požiarom v čínskom prístave Tchien-ťin, štrajkom v amerických prístavoch a ďalším globálnym katastrofám. V rokoch 2000 až 2010 predstavovali priemerné straty spôsobené narušením dodávateľského reťazca 115 miliárd USD ročne a v roku 2011¹ sa vyšplhali až na 380 miliárd USD. Náklady za rok 2015 budú pravdepodobne ešte vyššie. Len meškania v prístavoch spôsobili americkým maloobchodníkom straty v odhadovanej výške 7 miliárd USD.

„Moderná ekonomika je založená na vzájomne prepojených globálnych dodávateľských reťazcoch, ale so vzdialenosťou a zložitosťou sa objavujú nové druhy rizík – od prírodných a ľuďmi spôsobených katastrof cez zmeny klímy až po sociálne, politické a ekonomické faktory, ako sú vojny, štrajky a kriminálna činnosť. Ktorákoľvek spoločnosť, ktorá sa spolieha na komplexné dodávateľské reťazce, musí vylepšovať svoje riadenie rizík a naša správa poskytuje prehľad a metodológie k vývoju chytrejších stratégií. Cieľom je vytvoriť pružné dodávateľské reťazce, ktoré poskytnú spoločnostiam konkurenčnú výhodu,“ hovorí Zsolt Tóth, generálny riaditeľ DHL Freight Slovensko.

Pružnosť zvyšuje konkurencieschopnosť

Najnovšia správa spoločnosti DHL s názvom InsightOn: Risk and Resilience zistila, že podniky s explicitným zameraním na riadenie rizík majú výrazne vyššiu šancu na prežitie v súčasnom zložitom svete. Začlenením riadenia rizík do nákupného procesu, prístupom založeným na spolupráci a nadväzovaní nových partnerstiev môžu spoločnosti vytvárať pružné a odolné dodávateľské siete.

Nové nástroje a metódy riadenia rizík v dodávateľskom reťazci prinášajú okrem znižovania rizík ďalšie výhody. Pružné dodávateľské reťazce sú flexibilné tak, aby spoločnosti mohli využívať príležitosti v okamihu, keď sa objavia. Napríklad dodaním tovaru, keď konkurencia nie je schopná, alebo pohotovým zvýšením výroby a dodávok v situáciách rastúceho dopytu na trhu alebo poklesu cien materiálov. Zároveň umožňujú taktiež zníženie výroby, pokiaľ dopyt poklesne.

Správa InsightOn prichádza k záveru, že príliš veľa spoločností zostáva zameraných na efektivitu a znižovanie nákladov, pričom ignorujú základné riziká tohto prístupu, ako je vyššie riziko narušenia funkčnosti systémov. Spoločnosti v mnohých priemyselných odvetviach napríklad udržujú zásoby a vyrovnávacie zásoby na čo najnižšej úrovni, aby znížili režijné náklady, aj napriek tomu, že aj to najmenšie narušenie dodávateľského reťazca – spôsobené napríklad požiarom v jedinom podniku na výrobu komponentov – by mohlo spôsobiť globálne zastavenie výroby. Pružný dodávateľský reťazec by však mohol bezpečne fungovať so stavom vyrovnávacích zásob až o 14 % nižším a zároveň by mohol byť odolným voči narušeniu

Ochrana dobrej povesti

V dodávateľskom reťazci sa najťažšie odhaľujú problémy s kvalitou, ktoré však podľa správy DHL najrýchlejšie ohrozujú dobrú povesť. Rýchly rast v oblasti digitálnych komunikácií a stále väčšia prepojenosť spoločností, produktov a dodávateľských reťazcov zvyšujú taktiež kybernetické riziká.

InsightOn obracia pozornosť na najväčšie priemyselné odvetvia a výzvy, ktorým čelia ich dodávateľské reťazce a obranné stratégie, pričom rôzne odvetvia sú vystavené spoločným aj špecifickým hrozbám.

  • Automobilový priemysel, energetika, strojárstvo a výroba: Ohrozenie prírodnými katastrofami, prerušením dodávok komponentov a dielov či rastúcimi legislatívnymi požiadavkami. Medzi riešenia pre zvýšenie pružnosti patrí: vyspelé riadenie rizík, lepší prehľad a centrálne riadenie v stave núdze, využívanie viacerých druhov dopravy pre dosiahnutie rovnováhy z hľadiska rýchlosti a nákladov.
  • Biológia, zdravotníctvo a technológie: Ohrozenie malým počtom dodávateľov. Problémy s kvalitou ohrozujúce dobrú povesť, napr. zlyhanie systému riadenia teploty, kybernetický zločin, falzifikáty/krádeže. Medzi riešenia pre zvýšenie pružnosti patrí: prístup zameraný na celkové náklady, prehľad s dostupnosťou dát v reálnom čase, schopnosť predvídať zmeny, spolupráca so zákazníkmi.

„Celkový trend smerujúci k dodávkam ‚just-in-time‘, nízkym skladovým zásobám a zvyšovaniu kapacít dodávateľských reťazcov pre využívanie zdrojov a dodávateľov v odľahlých regiónoch sveta vedie k vzniku dodávateľských reťazcov, ktoré sú veľmi ľahko náchylné k narušovaniu,“ hovorí Tobias Larsson, vedúci oddelenia Resilience360 v divízii DHL Customer Solutions & Innovation. „Veľa podnikov, napríklad v automobilovom priemysle, energetike alebo strojárstve a výrobe, v dôsledku toho potrebuje používať vyspelé riadenie rizík a podrobnú analýzu sieťových rizík.“

Získať prehľad je životne dôležité

Mnohým komplexným globálnym dodávateľským reťazcom chýba transparentnosť. Spoločnosti nevedia, kde na nich čakajú riziká alebo ako ich riadiť a minimalizovať. Podľa správy je pre spoločnosti životne dôležité získať prehľad o celom reťazci, aby porozumeli svojim slabým miestam a mohli v kríze rýchlo jednať. DHL so svojou správou uvádza na trh novo vyvinutý nástroj „Supply Chain Risk Exposure Index“, ktorý pomôže spoločnosti zostaviť si komplexný obraz o rizikách v rôznych oblastiach a poskytne súhrnný prehľad o celkových rizikách – dokonca aj na najnižšej úrovni pre každý sklad či závod. Metodológiu je možné využiť na vývoj budúcich stratégií pre riadenie rizík dodávateľského reťazca a podporu analýzy celkových nákladov pri rozhodovaní o nových dodávkach.

Zachovanie prehľadu v celom dodávateľskom reťazci je životne dôležité pre vyspelé riadenie rizík a je to hlavná výzva pre podniky. Spoločnosť DHL preto vyvinula nástroj Resilience360 založený na cloudovej platforme s tromi piliermi: priebežné vyhodnocovanie rizík a pružnosti dodávateľského reťazca, riešenia pre sledovanie udalostí v reálnom čase a špeciálne logistické riadiace veže, ktoré dokážu aktívne reagovať na udalosti a riadiť kontinuitu obchodných činností.

Správa „InsightOn: Risk & Resilience“ obsahuje zistenia popredných akademických pracovníkov a odborníkov z oblasti strojárstva, analýzy rizík a informácií, krízového manažmentu a riadenia obchodnej kontinuity, ekonómie a logistiky.

¹ Zdroj: Munich Re

Správa „InsightOn: Risk & Resilience“ je k dispozícii tu.

Stiahnuť tlačovú správu

Kontaktujte nás

Chcete sa nás niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár nižšie.

X

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám, radi Vám odpovieme na všetky otázky.

Vaša správa bola úspešne odoslaná
* takto označené polia sú povinné