Hlavicka

DHL rozšíri sieť služieb ColdChain pre sektor zdravotníctva v Európe

  • K sieti pribudnú tri nové cross-dock centrá v Lyone, Miláne a Madride
  • Ďalšia integrácia európskej dobrej distribučnej praxe naprieč organizáciou
  • ‘CoolTrack’ platforma zaručuje neustále monitorovanie teploty a GPS súradníc

DHL Freight, špecialista v cestnej nákladnej preprave v rámci skupiny Deutsche Post DHL, integruje ďalšie tri certifikované zdravotnícke kompetenčné centrá do svojej LTL siete (siete ne-celovozových prepráv) ColdChain. Vďaka novým pobočkám v Lyone, Miláne a Madride DHL rozšíri svoje služby nákladných zásielok s kontrolovanou teplotou v rámci Európy. So zameraním na sektor zdravotníctva ponúka integrovaný modul ‘Solution Suite’ služby špeciálne prispôsobené zákazníkom v tomto sektore a IT platforma CoolTrack umožňuje neustále sledovanie teploty zásielky v reálnom čase cez GPS.

“Naši zákazníci v sektore zdravotníctva hľadajú lepšie spôsoby riadenia rizík pre poškodenia alebo straty výrobkov cez teplotné výkyvy v dlhých a komplikovaných logistických reťazcoch. S paneurópskou LTL ColdChain sieťou prinášame nový štandard pre cestnú nákladnú prepravu s kontrolovanou teplotou do ďalších oblastí v Európe”, hovorí Zsolt Tóth, generálny riaditeľ DHL Freight Slovensko.

Cross-dock centrá v Miláne, Lyone a Madride pribudli v priebehu minulého mesiaca. Prvé dve boli certifikované v zmysle Európskej distribučnej praxe (GDP), kým kompetenčné centrum v Madride je momentálne monitorované a čoskoro obdrží svoj certifikát. Ďalšie kompetenčné centrum v Budapešti bude pripojené do siete v priebehu nasledovných týždňov. Prostredníctvom tohto rozšírenia siete vyhovie DHL Freight narastajúcemu dopytu nových výrobcov v južnej a východnej Európe. DHL ColdChain služba je poskytovaná dvakrát týždenne podľa rozvrhu. Hlavná trasa zásielok vedie cez cross-dock v Mechelene (Belgicko), odkiaľ sú zásielky ďalej prevážané s vopred stanovenou teplotou (2-8° C alebo 15–25° C) do 30 krajín Európy. Vo svojej novej funkcii sa chce sústrediť najmä na udržanie rastu spoločnosti a získanie väčšieho trhového podielu na Slovensku. Jeho záujmom je zároveň aj posilnenie vnímania značky DHL ako vedúcej logistickej spoločnosti, ktorej cieľom je pomáhať zákazníkom zefektívniť a optimalizovať ich prepravné a logistické procesy.

“Ďalším rozšírením ColdChain siete do južnej a východnej Európy pokryjeme narastajúci dopyt od nových a vznikajúcich výrobných podnikov v regióne”, povedal Thomas Ellman, Vice President Life Sciences & Healthcare, DHL Freight. “Zákazníci si uvedomujú, že naša cold-chain služba a na mieru šité riešenia podporujú ich rastové ciele a spĺňajú ich náročné požiadavky”. V posledných rokoch výrobky farmaceutického priemyslu s kontrolovanou teplotou nabrali na dôležitosti. Hnacou silou je nový európsky GDP manuál, ktorý kladie prísne kritériá na prepravu výrobkov citlivých na teplotu. V súlade s novými predpismi je priemysel povinný prevážať výrobky s úrovňami teploty stanovenými pre skladovanie (‘ship-to-label’).

DHL ColdChain ponúka neustály prehľad o teplote naprieč logistickým reťazcom, 24/7 proaktívny monitoring, ktorý je certifikovaný v zmysle GDP. Údaje o teplote a udalostiach v reťazci sú prístupné cez IT platformu ‘CoolTrack’, ktorá umožňuje rýchly zásah v prípade potreby a zjednodušuje kontrolu dokumentácie. Táto IT platforma je prevádzkovaná sesterskou spoločnosťou DHL Freight, firmou Agheera, ktorá sa špecializuje v oblasti telematiky a big data.

Z dôvodu rôznych faktorov, ktoré musia byť zohľadnené pri preprave tepelne citlivých výrobkov neexistuje jednotná distribúcia, ktorá vyhovuje každému. Pre splnenie konkrétnych požiadaviek zákazníkov v sektore zdravotníctva DHL Freight neustále zlepšuje svoje služby a riešenia, ktoré ponúkajú vysokú mieru flexibility. Modul ‘Solution Suite’ ponúka napríklad špecializované služby pre prepravu drahých výrobkov a/alebo riešenia pre mimoriadne krátke dodacie lehoty. Tepelne kontrolovaná sieť divízie DHL Freight je neustále prepojená s rôznymi spôsobmi prepravy, ako železnice, letecká či námorná preprava, čím v spolupráci s divíziami DHL Global Forwarding a DHL Supply Chain ponúka zákazníkom integrované a finančne výhodné riešenia.

Stiahnuť tlačovú správu

Kontaktujte nás

Chcete sa nás niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár nižšie.

X

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám, radi Vám odpovieme na všetky otázky.

Vaša správa bola úspešne odoslaná
* takto označené polia sú povinné