Pripoistenie zásielok

Tovarové pripoistenie SII za adekvátny poplatok kryje všetky riziká spojené s fyzickou stratou a poškodením zásielky, ktoré vznikli vonkajšími vplyvmi počas prepravy zásielky do plnej výšky hodnoty tovaru. Vonkajšie vplyvy znamenajú, že udalosť nebola spôsobená charakterom obsahu zásielky.

Existujú však výnimky - dôležité poistné riziká, ktoré poistenie nekryje a tými sú :

  • poškodenie, alebo stratu zavinenú chybou na strane zákazníka (napr. objednanie nevhodného vozidla)
  • poškodenie, alebo stratu spôsobenú nedostatočným/nevhodným  balením
  • omeškanie zásielky
  • ušlý zisk
  • zhoršenie alebo znehodnotenie kvality tovaru z dôvodu jeho povahy ( rýchlokaziteľný tovar )
  • politické a nukleárne riziko alebo riziko spojené s vojnou / teroristickým útokom

Klient si môže nárokovať maximálne celú výšku hodnoty tovaru + prepravné náklady ( alebo pomernú časť vzhľadom na rozsah poškodenia ).V prípade poskytnutia poistného plnenia zo strany poisťovne, zákazník nehradí žiadnu spoluúčasť.

Zásielka môže obsahovať všetky predmety akceptovateľné na prepravu spoločnosťou DHL do danej krajiny určenia.

Aké sú obmedzenia?

  • vždy treba skontrolovať zoznam zakázaných a obmedzených komodít ( zodpovedný disponent DHL, príp. zákaznícke centrum )
  • krehký tovar musí byť veľmi dobre zabalený
  • intelektuálna hodnota tovaru nemôže byť poistená
  • nenahraditeľný tovar môže byť poistený iba ak klient predloží nezávislý znalecký posudok/ odhad hodnoty

Rozbaľte to
s našim
klubom

Zistiť viac
X

Potrebujete poradiť?

Napíšte nám, radi Vám odpovieme na všetky otázky.

Vaša správa bola úspešne odoslaná
* takto označené polia sú povinné